آلبوم جدید ترکی استانبولی 2018 از بورای Buray به نام Kehanet (Albüm)

Buray

Buray

01. Buray – Aşk Bitsin                                 دانلود

02. Buray – Tac Mahal                              دانلود

03. Buray – Kabahat Bende                    دانلود

04. Buray – Kehanet                                 دانلود

05. Buray – Kış Bahçeleri                         دانلود

06. Buray – Haykırasım Var                  دانلود

07. Buray – Karma                                      دانلود

08. Buray – Çöl Haydutu                           دانلود

09. Buray – Bir Ömürlüğüm                  دانلود

10. Buray – Beni Çok Seveceksin             دانلود

11. Buray – Haykırasım Var (Unplugged Live)     دانلود

12. Buray – Su Olsam                              دانلود